Podmienky súťaže 14.5.2022

Športoví riaditelia pretekov:
Mgr. Pavol Škovránek
Mgr. Vladimir Chribik

Súťaže sa môže zúčastniť každý kto má chuť vyskúšať si svoje sily a schopnosti na kolieskových korčuliach.
Súťaže sa zúčastňuje každý na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu, čo potvrdí podpisom pri prezentácii.

Pred pretekmi od 8.00 hod. sa začína registrácia – prezentácia súťažiacich.

Dĺžka trate je rozdielna podľa vekových kategórií. Veková kategória najmenších sa hodnotí spoločne- chlapci aj dievčatá. Ostatné kategórie sa delia na chlapcov a dievčatá, resp. mužov a ženy, aj keď dĺžku trate majú rovnakú.

Súťažiaci sa prihlási na označenom stanovisku podľa vekovej kategórie:

  1. Deti
  2. Mladší žiaci
  3. Ostatní

Pretekár pred podpisom prihlásenia sa do súťaže si prečíta priložené povinnosti a obmedzenia, vrátane používania príslušnej výbavy súťažiaceho.

Pri registrácii dostane pretekár štartovné číslo, ktoré si pripevní na hruď aby bolo dobre viditeľné. Podľa štartovného čísla bude sledovaný a hodnotený. Po pretekoch ho odovzdá na registračnom stanovisku a dostane kupón na občerstvenie a lístok do tomboly.

Registrácia – prezentácia začína od 8.00 hod. a končí 15 minút pred začiatkom pretekov danej vekovej kategórie.

Predpokladané začiatky pretekov:

  • Deti 10.00 hod.
  • Mladší žiaci 10.30 hod.
  • Veľké kolieska – profesionáli 10.50 hod.
  • Ostatní 11.00 hod.

Do výsledkov jednotlivých kategórií a vyhodnotenia umiestnenia pretekárov sa započítavajú časy pretekárov na kolieskových korčuliach s priemerom koliesok do 90mm vrátane. Ostatní účastníci s priemerom koliesok vyšším ako 90mm sa pretekov môžu zúčastniť, ale nebudú v príslušnej kategórii podľa veku vyhodnotení. Budú vyhodnotení ako samostatná skupina s tým, že vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom!!! Z bezpečnostných dôvodov bude táto kategória štartovať na hlavnej trati ako prvá.

Priebeh súťaže:

Deti :

Preteky sa konajú na rovinke dĺžky 150 m na južnej strane Slnečných jazier.

Mladší žiaci pretekajú vo forme časovky jednotlivcov. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Trať je „malý okruh “ na južnej strane Slnečných jazier dlhá asi 500 m.

Ostatní pretekajú vo forme časovky jednotlivcov. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Štart je na južnej strane Slnečných jazier a pretekári korčuľujú po ceste po južnej a východnej strane jazier, výjazdom zo slnečných jazier po ceste na Recu až po začiatok obce Reca, kde je obrátka a vracajú sa späť po rovnakej trati podľa usmernenia usporiadateľov.

Vyhodnotenie pretekov a vyhlásenie víťazov bude do 1 hod. po ukončení pretekov.

Odmeny budú pre každú kategóriu zvlášť. Víťaz pretekov dostane víťazný pohár. Pre pretekárov na 1., 2. a 3. mieste sú pripravené medaily. Každý súťažiaci po odovzdaní štartovného čísla dostane kupón na občerstvenie a lístok do tomboly.

Tombola: Zlosovanie kupónov súťažiacich o hodnotné ceny.

V prípade úrazu sa treba prihlásiť na označenom stanovisku Červeného kríža. Pri ťažšom úraze privolať najbližšieho usporiadateľa.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Súťažiaci bude zaradený do príslušnej kategórie podľa roku narodenia! Dátum sa nezohľadňuje.
obrázok
  • Súťažiaci s kolieskami nad 90 mm > vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom

Prajeme si dobrú náladu, peknú atmosféru, dobré športové výkony a pri pretekoch ohľaduplnosť na druhých a aj na svoje zdravie!