Podmienky súťaže 11.5.2019

Športový riaditelia pretekov:
Mgr. Pavol Škovránek
Mgr. Vladimir Chribik

Súťaže sa môže zúčastniť každý kto má chuť vyskúšať si svoje sily a schopnosti na kolieskových korčuliach.
Súťaže sa zúčastňuje každý na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu, čo potvrdí podpisom pri prezentácii.

Pred pretekmi od 8.00 hod. sa začína registrácia – prezentácia súťažiacich.

Dĺžka trate je rozdielna podľa vekových kategórií. Veková kategória najmenších sa hodnotí spoločne- chlapci aj dievčatá. Ostatné kategórie sa delia na chlapcov a dievčatá, resp. mužov a ženy, aj keď dĺžku trate majú rovnakú.

Súťažiaci sa prihlási na označenom stanovisku podľa vekovej kategórie:

 1. Deti
 2. Mladší žiaci
 3. Ostatní

Pretekár pred podpisom prihlásenia sa do súťaže si prečíta priložené povinnosti a obmedzenia, vrátane používania príslušnej výbavy súťažiaceho.

Pri registrácii dostane pretekár štartovné číslo, ktoré si pripevní na hruď aby bolo dobre viditeľné. Podľa štartovného čísla bude sledovaný a hodnotený. Po pretekoch ho odovzdá na registračnom stanovisku a dostane kupón na občerstvenie a lístok do tomboly.

Registrácia – prezentácia začína od 8.00 hod. a končí 15 minút pred začiatkom pretekov danej vekovej kategórie.

Predpokladané začiatky pretekov:

 • Deti 10.00 hod.
 • Mladší žiaci 10.30 hod.
 • Veľké kolieska – profesionáli 10.50 hod.
 • Ostatní 11.00 hod.

Do výsledkov jednotlivých kategórií a vyhodnotenia umiestnenia pretekárov sa započítavajú časy pretekárov na kolieskových korčuliach s priemerom koliesok do 90mm vrátane. Ostatní účastníci s priemerom koliesok vyšším ako 90mm sa pretekov môžu zúčastniť, ale nebudú v príslušnej kategórii podľa veku vyhodnotení. Budú vyhodnotení ako samostatná skupina s tým, že vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom!!! Z bezpečnostných dôvodov bude táto kategória štartovať na hlavnej trati ako prvá.

Priebeh súťaže:

Deti :

Preteky sa konajú na rovinke dĺžky 150 m na južnej strane Slnečných jazier.

Mladší žiaci pretekajú vo forme časovky jednotlivcov. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Trať je „malý okruh “ na južnej strane Slnečných jazier dlhá asi 500 m.

Ostatní pretekajú vo forme časovky jednotlivcov. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Štart je na južnej strane Slnečných jazier a pretekári korčuľujú po ceste po južnej a východnej strane jazier, výjazdom zo slnečných jazier po ceste na Recu až po začiatok obce Reca, kde je obrátka a vracajú sa späť po rovnakej trati podľa usmernenia usporiadateľov.

Vyhodnotenie pretekov a vyhlásenie víťazov bude do 1 hod. po ukončení pretekov.

Odmeny budú pre každú kategóriu zvlášť. Víťaz pretekov dostane víťazný pohár. Pre pretekárov na 1., 2. a 3. mieste sú pripravené medaily. Každý súťažiaci po odovzdaní štartovného čísla dostane kupón na občerstvenie a lístok do tomboly.

Tombola: Zlosovanie kupónov súťažiacich o hodnotné ceny.

V prípade úrazu sa treba prihlásiť na označenom stanovisku Červeného kríža. Pri ťažšom úraze privolať najbližšieho usporiadateľa.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

 • Deti od 2-6 rokov- narodení v rokoch (2013 až 2017)
 • Mladší žiaci 7-11 rokov – narodení v rokoch (2012 až 2008)
 • Juniori 12-15 rokov – narodení v rokoch (2007 až 2004)
 • Juniori 16-19 rokov – narodení v rokoch (2003 až 2000)
 • Dospeláci mladší 20-40 rokov – narodení v rokoch (1999 až 1979)
 • Dospeláci starší 41-60 rokov – narodení v rokoch (1978 až 1959)
 • Seniori 61 rokov a starší (1958 a starší)
 • Rodič + kočík
 • Súťažiaci s kolieskami nad 90 mm > vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom

Prajeme si dobrú náladu, peknú atmosféru, dobré športové výkony a pri pretekoch ohľaduplnosť na druhých a aj na svoje zdravie!