Podmienky súťaže

Športoví riaditelia pretekov:

Mgr. Pavol Škovránek
Mgr. Vladimir Chribik

Súťaže sa môže zúčastniť každý kto má chuť vyskúšať si svoje sily a schopnosti na kolieskových korčuliach.
Súťaže sa zúčastňuje každý na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu, čo potvrdí podpisom pri prezentácii.

Pred pretekmi od 8.00 hod. sa začína registrácia – prezentácia súťažiacich.

Dĺžka trate je rozdielna podľa vekových kategórií. Veková kategória najmenších sa hodnotí spoločne- chlapci aj dievčatá. Ostatné kategórie sa delia na chlapcov a dievčatá, resp. mužov a ženy, aj keď dĺžku trate majú rovnakú.

Súťažiaci sa prihlási na označenom stanovisku podľa vekovej kategórie:

  1. Deti
  2. Mladší žiaci
  3. Ostatní

Pretekár pred podpisom prihlásenia sa do súťaže si prečíta priložené povinnosti a obmedzenia, vrátane používania príslušnej výbavy súťažiaceho.

Pri registrácii dostane pretekár štartovné číslo, ktoré si pripevní na hruď aby bolo dobre viditeľné. Podľa štartovného čísla bude sledovaný a hodnotený. Po pretekoch ho odovzdá na registračnom stanovisku a dostane kupón na občerstvenie.

Registrácia – prezentácia začína od 8.00 hod. a končí 15 minút pred začiatkom pretekov danej vekovej kategórie.

Predpokladané začiatky pretekov:

  • Deti 10.00 hod.
  • Mladší žiaci 10.30 hod.
  • Veľké kolieska – profesionáli 10.50 hod.
  • Ostatní 11.00 hod.

Do výsledkov jednotlivých kategórií a vyhodnotenia umiestnenia pretekárov sa započítavajú časy pretekárov na kolieskových korčuliach s priemerom koliesok do 90mm vrátane. Ostatní účastníci s priemerom koliesok vyšším ako 90mm sa pretekov môžu zúčastniť, ale nebudú v príslušnej kategórii podľa veku vyhodnotení. Budú vyhodnotení ako samostatná skupina s tým, že vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom!!! Z bezpečnostných dôvodov bude táto kategória štartovať na hlavnej trati ako prvá.

Priebeh súťaže:

Deti :

Preteky sa konajú na rovinke dĺžky 150 m na južnej strane Slnečných jazier.

Mladší žiaci pretekajú vo forme časovky jednotlivcov. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Trať je „malý okruh “ na južnej strane Slnečných jazier dlhá asi 500 m.

Ostatní pretekajú vo forme časovky jednotlivcov, cca 7,2 km. Na štarte sa pretekári zoradia podľa štartovných čísiel a sú odštartovaní v 30 sekundových intervaloch. Štart je na južnej strane Slnečných jazier a pretekári korčuľujú po ceste po južnej a východnej strane jazier, výjazdom zo slnečných jazier po ceste na Recu až po začiatok obce Reca, kde je obrátka a vracajú sa späť po rovnakej trati podľa usmernenia usporiadateľov.

Vyhodnotenie pretekov a vyhlásenie víťazov bude do 1 hod. po ukončení pretekov.

Odmeny budú pre každú kategóriu zvlášť. Víťaz pretekov dostane víťazný pohár. Pre pretekárov na 1., 2. a 3. mieste sú pripravené medaily.

V prípade úrazu sa treba prihlásiť na označenom stanovisku Červeného kríža. Pri ťažšom úraze privolať najbližšieho usporiadateľa.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Súťažiaci bude zaradený do príslušnej kategórie podľa roku narodenia! Dátum sa nezohľadňuje.
Názov Popis Pohlavie Od roku nar. Do roku nar.
Predškoláci Chlapci a dievčatá spolu !!! – malý okruh 2018 2022
Najmladší žiaci Chlapci – stredný okruh M 2015 2017
Najmladšie žiačky Dievčatá – stredný okruh Ž 2015 2017
Mladší žiaci Chlapči – stredný okruh M 2012 2014
Mladšie žiačky Dievčatá – stredný okruh Ž 2012 2014
Starší žiaci Chlapci – veľký okruh M 2009 2011
Staršie žiačky Dievčatá – veľký okruh Ž 2009 2011
Starší juniori Chlapci – veľký okruh M 2005 2008
Staršie juniorky Dievčatá – veľký okruh Ž 2005 2008
Dospeláci muži ml. Muži – velký okruh M 1984 2004
Dospeláčky ženy ml. Ženy – veľký okruh Ž 1984 2004
Dospeláci muži st. Muži – velký okruh M 1964 1983
Dospeláčky ženy st. Ženy – veľký okruh Ž 1964 1983
Seniori muži st. Muži – velký okruh M 1963
Seniori ženy st. Ženy – veľký okruh Ž 1963
Rodič s kočíkom Rodič s kočíkom – veľký okruh
Veľké kolieska Súťažiaci s veľkými kolieskami (viac ako 90 mm)
  • Súťažiaci s kolieskami nad 90 mm > vek účastníka nie je hodnotiacim kritériom

Prajeme si dobrú náladu, peknú atmosféru, dobré športové výkony a pri pretekoch ohľaduplnosť na druhých a aj na svoje zdravie!